[ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 sty 2007, o 23:48 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: laskowice
mam ekstra trudne (bynajmniej dla mnie Jęzor) zadka do zrobienia, jesli ktoś bedzie na tyle genialny aby nie tylko wiedział o co w nich chodzi ale jak je zrobic, moge ofiarowac zapłate w formie hostingu / napisania skryptu / ew. pienieżnej lub dobre slówko dla dobrych ludzi //i mała reklama swoich zdolnosci Smile

Mam do zrobienia zadka z mechaniki, dynamiki, pracy i energii, pędu, drgania, grawitacji, fal w ośrodkach spreznych, ładunku i materii, pola elektrycznego ,prawa Gaussa, potancjału elektrycznego, konsendatorów, dielektryki, nateżenia i oporu pradu elektrycznego. Na moja głowe za dużo!

Zadanie 1 (dla przykładu):

Elektron o prędkosci początkowej vx0 = 4.0 x 10 do potegi 4 metra/sekunde przez mała szczeline prostopadle wpada do naładowanego kondensatora o szerokosci 1cm i opuszcza jego z predkoscia vx = 4.0 x 10 do potego 6 metra/sekundy. Jakie było przyspieszenie elektronu? Zaznaczmy, ze z takimi procesami spotykamy sie w lampach elektronowych w oscyloskopach

FACET MóWIł ZE TO ZADANIE JEST NAJPROSZE I TZREBA JE UMIEC, POTEM CORAZ TRUDNIJESZE. WIECEJ DANYCH. MAMY JAKIS GENIUSZY Z FIZYKI NA TYM FORUM?

kontakt tylko droga email lolekserwer@gmail.com lub gg: 4503084
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 00:40 
Użytkownik

Posty: 10
Lokalizacja: Kholm
Może mi się wydaje, ale to chyba mocno trywialne zadanie a la pierwsza klasa liceum:

a= dV/dt

dV= Vx - Vxo

dt= √2s/a

Po podstawieniu

a= (vx - Vxo)^2/2s

EDIT. do Amon Ra - oczywiście, że pod moim "d" ukrywa się "delta". Nie jestem przyzwyczajony do tych fajnych ikonek po prawej.
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 06:20 
Gość Specjalny
Avatar użytkownika

Posty: 882
Lokalizacja: Tczew
Khamul napisał(a):
dV= Vx - Vxo

Nie d, a delta. To nie jest przyrost różniczkowy, ale średnia zmiana prędkości w czasie.
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 11:55 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: laskowice
czyli dla tego zadania jaka bedzie konkretna odpowiedź (wynik)


widze ze mamy ludzie którzy wiedzą co i jak :D

reszta zadań, kolejno post po poście aby nie było tak "zalane" w jedno

MECHANIKA

Zadanie 1.2.
==========

Dwa ciała spadają swobodnie z predkościa początkową równą zeru, z tej samej wysokości w odstepie jednej sekundy. Po jakim czasie od opuszczenia pierwszego ciała odległośc między oboma ciałami bedzie wynosiła 10m?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 10:56 ]
Zadanie 1.3
============


Krople wody spadają w regularnych odstepach czasu z wysokości 10m. Przy czym pierwsza kropla uderza o podłogę, gdy czwarta zaczyna spadać. Znaleźć położenie pozostałych kropel w tej chwili.

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 10:59 ]
Zadanie 1.4
===========

Wiązka elektronu poziomo z predkości Vx = 1.0 x 10 do potęgi 9tej cm/s wpada do kondesatora o długości 2cm. Pole elektryczne nadaje im przyspieszenie ax = 1.0 x 10 do potegi 17tej cm/s2. Wyznaczyc pionowe przemiezczenie i prędkość elektronów przy wyjsciu z kondensatora

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 11:02 ]
Zadanie 1.5
===========

Pole elektryczne odchyla elektron w kierunku prostopadłym do kierunku jego ruchu z przyspieszeniem dośrodkowym ax = 3.0 x 10 do potęgi 14tej m/s2. Jaka jest prędkośc elektronu, jesli promień krzywizny krzywej po której on sie porusza wynosi 0.15m?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 11:05 ]
Zadanie 1.6
===========

W modelu Bohra atomu wodoru elektron krąży wokół protonu po kołowej orbicie o promieniu 5.28 x 10 do potęgi -11tej m, z predkościa 2.18 x 10 do potegi 6 m/s. Jakie jest przyśpiesznie tego elektronu?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 17:51 ]
DYNAMIKA


Zadanie 1.7
=========

Naładowana kula o masie 3.0 x 10 do potegi -4 kg wisi na sznurku i znajduje sie w elektrycznym polu poziomym. W stanie równowagi sznurek tworzy kat 37stopni z pionem.

Zadanie 1.8
==========

Balon o całkowitej masie m opada pionowo z przyspieszeniem a. Ile masy balastu nalezy wrzucić, zeby balon przemieszczał sie takim samym przyspieszeniem w góre?

Zadanie 1.9
==========

W modelu Bohra atomu wodoru elektrom krąży wokół protonu po kolowej orbicie o promieniu 5,28 x 10 do potęgi -11 m. i wykonuje 6.6 x 10 do potegi 15 obrotow na sekunde. Jakie jest pzyśpieszenie tego elektronu? Jaka siła na niego działa?

Zadanie 1.10
==========

Na skutek obrotu Ziemi ciężar pionu nie wskazuje dokładnie kierunku przyciagania ziemskiego. Wyznaczyć błąd na szeroikości geograficznej 40 stopni i równiku?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:11 ]
PRACA I ENERGIA

Zadanie 1.11

Proton poczatkowo spoczywający nabywa w cyklotronie prędko sc 3.0 x 10 do potegi 7 metra na sekunde. Jaka pracę w elektrowoltach (1eV = 1.6 x 10 do potęgi -19 J) wykonują sily elektryczne?

Zadanie 1.12

Proton z przyspieszeniem ax = 3.6 x 10 do potęgi 15 cm/s2 porusza sie w akceletorze liniowym. Przy wejściu do pierwszego stopnia o długości 3.5 cm ma on prędkośc 2.4 x 10 do potęgi 7 m/s. Wyznaczyc prędkość i przyrost energii kinetycznej w elektrowoltach (1eV = 1.6 X 10 do potęgi -19 J) przy wyjściu z tego stopnia.

Zadanie 1.13

Na ciało poruszające sie wzdłuż osi Ox działa siła zwrotnie odpychająca F = -kx. Znaleźć energię potencjalną U(x) i zapisac prawo zachowania energii.

Zadanie 1.14

Między dwiema cząstkami o masach m1 i m2 działa siła przyciagania wyrazona wzorem F = [k x m1 x m2]/[x2] gdzie k jest pewną stała, a x odległością między nimi. Znaleźc energię potencjalną U(x)

Zadanie 1.15

Po torze wygietym w postaci petli kolowej, zsuwa się ciało o masie m. Z jakiej wysokości powinno się zsunąć to ciało, żeby utzrymać sie na kole?

Zadanie 1.16

Cialo o masie m ze stanu spoczynku rozpoczyna zsuwać się po doskonale gładkiej kuli. Przenalaziować ruch tego ciała

Zadanie 1.17

Elektron (masa spoczynkowa 9.1 x 10 do potęgi - 31 kg) porusza się z prędkością 0.99c. Jaka jest jego energia całkowita?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:19 ]
PęD

Zadanie 1.18

Strumień wody z predkością v=5 m/s skierowano na scianę. Ocenić ciśnienie które ten strumień wywołuje.

Zadanie 1.19

Z atomme wodowu, znajdującym się w spoczynku, elektron zderza się w sposób spręzysty. Jaka część energii moze otrzymać atom wodoru jeśli jego masa jest 1840 razy większa od masy elektronu?

Zadanie 1.20

Wukaż że powolny neutron rozproszony pod kątem 90 stopni w zderzeniu spręzystym z deutronem w stanie prawie spoczynku w zbiorniku ciązkiej wody, traci dwie tzrecie energii kinatycznej na korzyść uderzonego deutronu.

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:28 ]
DRGANIA

Zadanie 1.21

Gdy do końca spręzyny przymocowano cialo o masie m, drga ono z okresem 2.0 s. Po zwiększeniu masy o 2.0 kg okres drgań to 3.0s. Znależć masę m.

Zadanie 1.22

Drgający układ masa - spręzyna ma energię mechaniczną 1.0 J, amplitudę 0.10m i prędkośc maksymalna 1.0 m/s. Obliczyć wspólczynnik spręzystości, mase ciała i częstotliwość drgań.

Zadanie 1.23

Obliczyć energie całkowitą oscylatora doskonałego w polu sił grawitacyjnych.


Zadanie 1.24

W oscyloskopie elektrony są odchylone przez dwa wzajemnie prostopadłe pola elektryczne. Odchylenie w danej chwili t jest dane za pomocą wzoru x = A cos alfa t, y = A con (alfa t + gama y). Opisać drogę elektronów i napisac równanie dla gama y = 0,PI/6,PI/2.

Zadanie 1.25Narysuj tor punktu poruszającego się na plaszczyxnie zgodnie z równaniami x = A cos (gama t - PI/2), y= 2 A cos gama t

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:38 ]
FALE O OśRODKACH SPRężYSTYCH

Zadanie 1.32.

Wykaż że równanie y=ym sin(kx - gamat) można zapisac w gównoważnych postaciach y=ym sin k(x-vt), y=ym sin 2PI(x/alfa - vt), y=ym sin gama(x/v - t), y=ym sin 2PI(x/alfa - t/T)

Zadanie 1.33

Fala poprzeczna jest opisana równaniem y=6.0 sin (0.0020 PI x + 4.0 PI t) Przeanalizowac jej paramentry

Zadanie 1.34

Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej w linie o długości 2.0m i masie 0.060kg naprężonej siłą 500N?

Zadanie 1.35

żródło o mocy 1.0 W emituje energie w otaczający je, jednorodny i nie pochłaniający ośrodek. Jakie jest natężenie fali w odległości 1.0m od źródła?

Zadanie 1.36

Obliczyć amplitude ruchu wypadkowego przy natężeniu dwóch fal harmograficznych takiej częstotliwości, jesli ich amplitudy 3.0cm i 4.0 cm a drgania róznią się w fazie o PI/2 radiana.

Zadanie 1.37

Wykaż że energia fali stojącej wytworzonej z dwóch identycznych fal wynosi 2 PI do potęgi 2 y do potęgi 2 m v ro

Zadanie 1.38

Do studni wrzucono kamień. Plusk został uslyszany 3.0 s pózniej. Jaka jest głębokość studni?

Zadanie 1.39

Ton o czestości 300Herców ma nateżenie 1.0 miktoW / m2. Jaka jest amplituda drgań cząstek powietrza?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:41 ]
łADUNEK I MATERIA

Zadanie 1.40

O ile muszą być oodalone od siebie dwa protony, żeby elektryczna siła odpychająca była zrównoważona siłami grawitacyjnymi? Przyjąć mase protonu 1.7 x 10 do potęgi -27 kg.

Zadanie 1.41

Trzy ładunki punktowe +4.0 x 10 do potęgi -6 C sa umieszczone w rogach równobocznego trókata o boku 10cm. Jaką siłe ma ladunek?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:45 ]
POLE ELEKTRYCZNE

Zadanie 1.42

Wyprowadź wzór dla natężenia pola osiowego dipolu przy znacznych wartosciach odległości w porównianiu z odległosciami miedzy ładunkami


Zadanie 1.43

Wyprowadź wzór dla natężenia pola osiowego rónomiernie naładowanego pierscienia.

Zadanie 1.44

Elektron w kondensatorze wylatuje z ujemnie naładowanegj płaytki i ciagu czasu 1.5 x 10 do potęgi -8 s osiaga druga płytkę na odległosci 2cm. Jaka jest jego prędkośc w chwili uderzenia i jaka wartość pola elektrycznego?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:52 ]
PRAWO GAUSSA

Zadanie 1.45

Jednorodnie naładowana, przewodzaca kula o średnicy 1m ma powierzchniową gęstośc ładunku 8.0C/m2. Jaki jest całkowity strumień elektryczny wychodzacy z powierzchni kuli?

Zadanie 1.46

Intensywnośc pola elektrycznego Ziemii przy powierzchni wynosi okolo 130N/C i jest ono skierowane w dól. Jaki jest ładunek Ziemii?

Zadanie 1.47

Dwie dostatecznie duże ma=etalowe warstwy o kształcie płaszczyzn umieszczonych równolegle na powierzchniach wewnętzrnych mają ładunki elektryczne o gestościach powierznionych + (jakas litera grecka) i - (jakas litera grecka, hugo wiec co to moze byc)

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:59 ]
POTENCJAł ELEKTRYCZNY


Zadanie 1.48

W typowym wyładowaniu atmosferycznym różnica potencjałów punktów, miedzy którymi odbywa się wyładowanie wynosi 10 do potęgi 9 V, a przenososzna ilośc ładunku - około 30C, Ile lodu stopiłoby się, w temperaturze 0 st C, gdyby można bylo użyć na to całą uwolnioną energię?

Zadanie 1.49

Wyprowadzic wzór dla energii potencjalnej tzrech i czterech ładunków. Czy moze ta energia być równa zeru?

Zadanie 1.50

Jaka jest gęstośc ładunku na powierzchni przewodzacej kuli o promieniu 0.15m której potencjał wynosi 200V?

Zadanie 1.51

Czy przewodzaca kula o promieniu 10m może w powietzru utzrymac ładunke 4 x 10 do potęgi -6 C? Wytzymałośc dielektryczna powietrza w cisnieniu 1 Atmosfer wynosi 3 x 10 d opotęgi 6 V/M.

Zadanie 1.52

Potencjał elektryczny przy powierzchni kulistej kropli wody, mającej ładunek 3 x 10 - 11 C wynosi 500V. Jaki jest promień kropli? Jaki potencjał powierzchni kropli utworzonej z dwóch takich kropli?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:18 ]
KONDENSATORY I DIELEKTRYKI

Zadanie 1.53

Kondensator o pojemnosci 100pF naładowano do róznicy potencjałów 50V. Następnie połączono równolegle z drugim kondensatorem poczatkowo nie naladowanym. Jaka jest pojemność drugiego kondensatora jeśeli mierzona rónica potencjałów zmalała do 35V?

Zadanie 1.54

Plaski kondensator ma kołowe okładki o promieniu 8.0 cm odległe o 1.0 mm. Jaki ładunek pojawi się na tych okładkach po przylożeniu różnocy potencjałów 100V?

Zadanie 1.55

Ile kondenstaorów o pojemności 1.0 miktoF Należałoby połącyć równolegle, aby zmagazynowac 1.0 C na kondensatorach przy napięciu 300V?

Zadanie 1.56

Wyliczy pojemnośc Ziemii, przyjmując ze jest ona przewidnikiem kulistym o promieniu 6400km

Zadanie 1.57

Dwa kondensatory o pojemności 2.0 mikroF i 4.0 miktoF połączono równolegle i naładowano do róznicy potencjałów 300V. Obliczyć energię układu.

Zadanie 1.58

Odosobniona kula metalow o średnicy 10.0 cm ma potęncjał 8000V. Jka jest gestosc enegrii przy opowierzchni kuli?

Zadanie 1.59

Kondensator plaski o powierzchni 100 cm2 utzrymuje ładunek 8.9 x 10 do potęgi 07 C. Kiedy jest ok wypełniony przez materiał dielektryczny to natezenie pola elektrycznego wynosi 1.4 x 10 do potęgi 6 V. Jaka jest stała dielektryczna tego mateiału i jaki ładunek indukowany jest na jego powierzchni?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:22 ]
NATEZENIE I OPóR PRADU ELEKTRYCZNEGO

Zadanie 1.60

Prąd o nateżenmiu 5A plynie w przewodniku o oporze 10 omów przez 4 minuty. Ile kulombów i ile elektronów przechodzi w tym czasie przez poprzeczny przekrój przewodnika?

Zadanie 1.61

Stalowe przewosy elektrycznego wagonu mają powierzchnie przekroju poprzecznego 45.81 cm2. Jaki jest opór 16 kilometrów pojedyńczego przewodu? Opór własciwy stali to 6.0 x 10 do potęgi -7 omów x metr.

Zadanike 1.62

Podczas przepływu prądu o nateżeniu 3.0 A w oporniku wydziela sie energia w postaci ciepła z szybkoscią 100W. Jaki jest jego opór?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:29 ]
SIłA ELEKTROMOTORYCZNA A OBWODY Z PRąDEM

Zadanie 1.63

Natężenie prądu w obwodzie złozonym z oporu i xródła wynosi 5 Amperów. Kiedy wprowadzono dodatkowy opór 2 omór, to nateżenie pradu spadło do 4 A. Jaki byl opór w obwodzie pierwotnym?

Zadanie 1.64

Na oporze o wartości 0.10 omów, który podłączony jest do baterii o sile elektromotorycznej (SEM) 1.5V wytwarza sie energia w postaci ciep[ła o mocy 10W. Jaki jest opór wewnetzrny baterii i różnica potencjałów na oporze?

Zadanie 1.65

Dwie baterie o jednakowej SEM równej E ale róznych oporach wewnetrznyhc r1 i r2 połączono szeregowo do oporu R. Zneleźc wartość R dla której róznica potencjałów miedzy zaciskami pierwotnej baterii jest równa zero.

Zadanie 1.66

Dwie żarówki oporach R1 i R2 podłączono do baterii jeden raz równolegle a drugi - szeregowo. Która zarówka jest jasniejsza?

Zadanie 1.67

Opornik o oporze 10000 Omów i kondensator podłaczono szeregowo i przyłożono nagle napięcie 10V. jezeli napecie na kondesatorze wzrośnie do 5V w czasie 1.0 miktosekundy to jaka jest pojemnośc kondensatora?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:32 ]
TO SA WSZYTKIE ZADANIA, JESLI KTOS BEDZIE MIAL JAKIEKOLWIEK POMYSLY NA ROZWIAZANIE KTOREGOS Z NICH PROSZE PODAC NUMER ZADANIE, PELNE OBLICZENIA I PELNE ROZWIAZANIE. PISZCIE TUTAJ ODPOWIEDZI ABY - JESLI KTOS ZNAJDZIE BLAD W OBLICZENIACH, MOGL O TYM POINFORMOWAC. DLA TYCH KTóRZY OKAZA SIE NAJBARDZIEJ POMOCNI NAPEWNO COS BEDZIE!!
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 zadania na egzamin z fizyki - zadanie 2
Witam! mam problem z rozwiązaniem zadań egzaminacyjnych z fizyki. chciałabym prosić o pomoc... oto zadania: 1. Podaj przykład jak z zasady zachowania energii może wynikać zasada zachowania pędu. 2. Oblicz energię rozproszoną w postaci ciepła podcza...
 saraah  4
 Egzamin z fizyki - zadanie 2
2)Wahadło matematyczne: Jeśli wprawimy w ruch jedną kulkę, to która będzie drgała z największą amplitudą? 3) W rurze próżniowej spadają: kamyk i ptasie pióro.Które z nich pierwsze spadnie na dno. Uzasadnij odpowiednim wzorem. 4)Dany jest ciąg identyc...
 wiola3_1991  15
 Zadania z Fizyki - zadanie 4
Proszę o rozwiązanie poniższych zadań,są mi bardzo potrzebne a jestem zielony z fizyki. 1:Przyjmujac ze wszechswiat rozwija sie w sposob opisany modelem Wielkiego Wybuchu od ok 14 miliardow lat oblicz jaka czesc tego czasu stanowily wszystkie ery ...
 nowaera  0
 mechanika-podstawy fizyki
obliczyc prace sily f przy przesunięciu cząstki z pkt A(1,0) do B 0,1) polokregu...
 chemkrk  0
 2 zadania z fizyki -drgania harmoniczne
Witam czy moge prosic o pomoc mam dwa zadanka z fizyki totalnie ich nie rozumiem i nie wiem co mam zrobic, prosze jezeli ktos wie o co chodzi,jak rozwiazac te zadania to niech mi wytlumaczy jak i co sie po koleji robi ,co skad sie wzielo: zad1.drgani...
 milady  0
 3 zadania z fizyki - zadanie 5
witam mam problem z nastepujacymi zadaniami, nie wiem nawet jak sie za nie zabrac bede wdziczny za kazda wskazówkę a najlepiej rozwiazanie z wytłumaczeniem. 1.Trzy jednakowe kulki wiszą, stykając się ze sobą na trzech jednakowych niciach o jednakowe...
 dafra  0
 Zadanie (Metotdologia fizyki)
Witam wszystkich Mam klopot z takim zadaniem: "Wobraz sobie, ze lezysz w dzien rownonocy na plazy znajdujacej sie na rowniku i obserwujesz w tej pozycji zachod Slonca. w chwili, gdy slonce znika Ci z oczu wlaczasz stoper, wstajesz wznoszac oczy...
 pennywise  2
 4 zadania z Fizyki.
Proszę o łopatologiczne rozwiązania, najbardziej zależy mi na 2. zadaniu : 1. Jaką pracę wykonała siła F na drodze s=20m(F równoległa fo S) przyłożona do skrzyni o masie m=100kg , jeżeli pod wpływem tej siły skrzynia przemieszczała się ruchem jednost...
 Duke  13
 Odnośnie fizyki
Wiem, że to może nie jest dobre miejsce na zadawanie takich pytań, ale chciałbym się dowiedzieć czy mogę zdawać na maturze fizykę za poziomie podstawowym oraz fizykę na poziomie rozszerzonym. Czy egzaminy nie są w tym samym czasie i czy wogóle istnie...
 dwaplusdwa  1
 Zadanie z fizyki
Granat został rzucony z prędkością v pod kątem α do poziomu. W najwyższym punkcie toru granat rozpadł się na dwa odłamki o jednakowych masach. Pierwszy odłamek kontynuował lot w pierwotnym kierunku z prędkością 2v. Znaleźć odległość punktu upadk...
 Anonymous  4
 dobre podreczniki do fizyki
Wiem, ze temat troche nie pasuje do tego dzialu, ale nie mialem, gdzie go wcisnac, wybaczcie. Ktore podreczniki do fizyki polecacie jako dobre do samodzielnej nauki (glownie chodzi mi o zakres rozszerzony) - chodzi mi to takie, w ktorych wszystko je...
 marek1988  4
 Zadania z fizyki kolokwium
4. Rozpisz wszystkie siły i momenty sił działające w układzie i skorzystaj z II zasady dynamiki....
 bmb18ck  1
 Podręcznik do nauki fizyki na studiach
Szukam dobrego podręcznika z metodyką rozwiązań zadań z fizyki na I rok studiów. Co polecacie ?...
 Samlor  2
 Łatwe zadanie z fizyki
jak to obliczyć????????????????????????????? wiem że to łatwe ale nie mam pomysłu;(( dane są następujące siły \vec{F} _{1} = \vec{2i}+ \vec{3j} - \vec{5k} \vec{F} _{2} = \vec{-5i}+ \vec{j} + \vec{...
 jacek21  3
 zadanie z fizyki...niebanalne :)
sprawa jest bardzo pilna, gdyz potrzebuje na poniedzialek jakies zadanie z fizyki. znacie moze jakies dobre zadanie z dynamiki, kinematyki albo moze nawet jakies mieszane, laczone zadanie, w ktorym wystapilaby jakas prosta caleczka ? potrzebuje tresc...
 Benny  1
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) ParaRent.com