szukanie zaawansowane
 [ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:20 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Posty: 2
Lokalizacja: Tarnow
Mam zadanie z którym kompletnie nie umiem sobie dać rady...


Należy sporządzić rachunek zysków i strat pro forma na rok 2013 dla jednostki sektora finansów publicznych.

Rachunek zysków i strat pro forma na rok 2013 należy sporządzić w oparciu o wykonanie roku 2011 oraz 2012. Należy uwzględnić występującą inflację.
Założenia do sporządzenia planu na 2013 r.:
-Jednostka sfp zatrudnia 300 osób,
-60 osób to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – lekki stopień niepełnosprawności, od 2013 r. Firma będzie korzystać z dofinansowania wynagrodzeń z PFRON – osoby te osiągają najniższe wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie,
-Jednostka sfp otrzyma dotację na zakup środka trwałego w wysokości 150 000,- zł – amortyzowanego w wysokości 20 % odpisu w stosunku rocznym,
-Jednostka sfp w roku 2011 – 2012 nie tworzyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( za zgodą organizacji związkowych) – należy utworzyć odpis w 2013 r. w pełnej wysokości obligatoryjnej.

W załączeniu rachunek zysków i strat za lata 2011 i 2012 - proszę opisać i przedstawić wszystkie wyliczenia na podstawie których zostały zaprezentowane dane na 2013 r. w rachunku zysków i strat.

-- 17 sty 2013, o 10:33 --

A. Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym: 22 075 033 22 779 981
- od jednostek powiązanych 0 0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 033 000 22 737 665
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 8 000 6 500
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 033 35 816
B. Koszty działalności operacyjnej 22 271 809 22 891 987
I. Amortyzacja 1 074 156 1 271 437
II. Zużycie materiałów i energii 5 223 267 5 113 146
III. Usługi obce 4 101 423 4 125 693
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 973 5 602
- podatek akcyzowy 0 0
V. Wynagrodzenia 9 591 666 9 984 666
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 918 335 1 996 958
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 249 513 315 538
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 109 477 78 947
C. Zysk (strata) na sprzedaży(A-B) -196 776 -112 006 0
D. Pozostałe przychody operacyjne 250 000 175 000 0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
II. Dotacje 0 0
III. Inne przychody operacyjne 250 000 175 000
E. Pozostałe koszty operacyjne 140 000 80 000
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
III. Inne koszty operacyjne 140 000 80 000
F. Zysk (strata) na działalności operacyjne (C+D-E) -86 776 -17 006
G. Przychody finansowe 140 902 115 200
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
II. Odsetki, w tym : 140 902 115 200
- od jednostek powiązanych 0 0
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej 0 0
V. Inne 0 0
H. Koszty finansowe 15 000 12 000
I. Odsetki, w tym : 15 000 12 000
- dla jednostek powiązanych 0 0
II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
IV. Inne 0 0
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H) 39 127 86 194
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II. ) 0 0
I. Zyski nadzwyczajne 0 0
II. Straty nadzwyczajne 0 0
K. Zysk (strata) brutto(I+/-J) 39 127 86 194
L. Podatek dochodowy 0 0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 39 127 86 194
Góra
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:41 
Gość Specjalny
Avatar użytkownika

Posty: 3302
Lokalizacja: Skierniewice
To jest całe zadanie? Jak określić i na jakiej podstawie pozostałe pozycje RZiS?
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:48 
Użytkownik
Avatar użytkownika

Posty: 2
Lokalizacja: Tarnow
no teraz juz jest cale, dolaczylam rachunek zyskow i strat za dwa poprzednie lata troche zle widac te liczby ale nie dalo sie inaczej wrzucic
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 22 maja 2013, o 11:58 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: gromnik
Mam bardzo podobne zadanie za które tez nie potrafię się zabrać, masz może rozwiązane swoje zadanie które niewątpliwie bardzo by mi pomogło.
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Finanse przedsiębiorstw - rachunek przepływów pieniężnych - zadanie 2
Witaam, potrafiłby ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak krok po kroku zabrać się za tworzenie rachunku przepływów pieniężnych? chodzi mi konkretnie o metodę pośrednią? mam jedno krótkie zadanko: Sporządź rachunek przepływów pieniężnych metodą poś...
 maritaa090  0
 próg rentowności w porównawczym rachunku zysków i strat
Czy ktoś wie jak obliczyć wartościowy próg rentowności na podstawie danych z rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym?...
 ppilip  0
 Rachunek kosztów
Witam, mam problem z pogrupowaniem pewnych kosztów w zadaniu. W zakładach przemysłu gumowego sporządzono następujące rozdzielniki: - zużycie materiałów podstawowych w a). wydziałach produkcji podstawowej: - mieszanin gumowych - opon surowych - wulka...
 eerroorr  3
 Rachunkowość-rachunek zysków i strat
Ustal pozaewidencyjnie wynik finansowy netto w wariancie porównawczym uwzględniając wyłącznie właściwe pozycje wpływające na wynik finansowy ( stawka podatku dochodowego - 19 % zysku bilansowego brutto ) (1 punkt):   przychody ze sprzedaży towarów...
 kinia3107  0
 Rachunek przepływów pieniężnych - zadanie 2
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania, jest z przedmiotu Rachunek przepływów pieniężnych. Firma projektowa, która działa od miesiąca, posiada następujące składniki: Środki pieniężne 4 000,- Komputery 1 500,- Zobowiązania bieżące 3 00...
 agi_ag  0
 Rachunek dochodu Narodowego.
Witam serdecznie Zadanie z makroekonomii którego nie potrafię rozwiązać :/ Treść: W pewnej gospodarce OTWARTEJ krainy Dartolandii: C = 1000, Wydatki na zakup samo...
 niunia_92  0
 Analiza finansowa - rachunek przepływów pieniężnych
W sprawozdaniu przepływów pieniężnych odnotowano następujące przepływy w przekroju poszczególnych typów działalności (w tys. zł): - z. działalności operacyjnej 1000 - z. dział. inwestycyjnej -800 - z. dział. finansowej -100 ...
 loleklolkowata  1
 rachunek zysków i strat - uzupełnienie tabeli
proszę o pomoc. męczę się z tym i nie widzę efektów. cały czas wychodzi mi inny wynik mam uzupełnić tą tabelę. (są dwie kolumny: jedna to właśnie poniższe napisy n...
 Nenya  2
 Rachunek zysków i strat - egzamin
Mam do rozwiązania zadanie z Rachunku Zysków i Strat z którym nie mogę dać sobie rady. Jest to zdanie z książki Sprawozdawczość Finansowa pana Marka Cieślaka. W odpowiedzi mam tylko stratę - 81 000 zł. Treść zadania: Z ewidencji księgowej przedsiębi...
 wienio_86  0
 Rachunek odsetek złożonych - 2 zadania ...bezradna...
Witam, są to zadania które mnie przerastają więc proszę o pomoc oprócz wyników chciałabym wiedzieć co jak i skąd się to wszystko wzięło. czy jest ktoś chętny do pomoc...
 Gabi123  13
 oszczędności - rachunek bankowy
Poprawnie? Tak ...
 zenek781  1
 Rachunek Bankowy - Procenty
Od dziś masz zamiar rozpocząc wypłacanie ze swojego rach. bankowego kwoty 10.000zł każdego roku na pokrycie wydatków studenckich ponoszonych przez kolejne 5 lat Jeżeli rachunek bankowy oprocentowany jest stopą 5% to jaką kwotę musisz mieć dzisiaj aby...
 adamploszaj3  7
 Rachunek zyskow i strat
Prosze Was bardzo o pomoc mecze sie z zadaniem i nie mam zielonego pojecia czy robie to dobrze:( Zakładając, że bilans próbny wykazał saldo na ubezpieczenie £ 24,000, wynagrodzenie £ 140,000, gdzie £ 4.000 za ubezpieczenie było opłacone z góry i £ 2...
 karolinaz  1
 Rachunek kosztów działań - ABC
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć algorytm postępowania przy prowadzeniu rachunku kosztów działań - ABC?...
 darek88  0
 rachunek bankowy - zadanie 3
Obliczyć jaką kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy na początku drugiego roku oszczędzania, aby po 2 latach oszczędzania uzyskać 10 000 zł. jeżeli dziś na rachunek bankowy zostanie wpłacone 5 000 zł. Oprocentowanie w pierwszym roku będzie wynosić ...
 zenek781  5
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) ParaRent.com