szukanie zaawansowane
 [ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 sty 2007, o 23:48 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: laskowice
mam ekstra trudne (bynajmniej dla mnie Jęzor) zadka do zrobienia, jesli ktoś bedzie na tyle genialny aby nie tylko wiedział o co w nich chodzi ale jak je zrobic, moge ofiarowac zapłate w formie hostingu / napisania skryptu / ew. pienieżnej lub dobre slówko dla dobrych ludzi //i mała reklama swoich zdolnosci Smile

Mam do zrobienia zadka z mechaniki, dynamiki, pracy i energii, pędu, drgania, grawitacji, fal w ośrodkach spreznych, ładunku i materii, pola elektrycznego ,prawa Gaussa, potancjału elektrycznego, konsendatorów, dielektryki, nateżenia i oporu pradu elektrycznego. Na moja głowe za dużo!

Zadanie 1 (dla przykładu):

Elektron o prędkosci początkowej vx0 = 4.0 x 10 do potegi 4 metra/sekunde przez mała szczeline prostopadle wpada do naładowanego kondensatora o szerokosci 1cm i opuszcza jego z predkoscia vx = 4.0 x 10 do potego 6 metra/sekundy. Jakie było przyspieszenie elektronu? Zaznaczmy, ze z takimi procesami spotykamy sie w lampach elektronowych w oscyloskopach

FACET MóWIł ZE TO ZADANIE JEST NAJPROSZE I TZREBA JE UMIEC, POTEM CORAZ TRUDNIJESZE. WIECEJ DANYCH. MAMY JAKIS GENIUSZY Z FIZYKI NA TYM FORUM?

kontakt tylko droga email lolekserwer@gmail.com lub gg: 4503084
Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny - rekrutacja 2018
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 00:40 
Użytkownik

Posty: 10
Lokalizacja: Kholm
Może mi się wydaje, ale to chyba mocno trywialne zadanie a la pierwsza klasa liceum:

a= dV/dt

dV= Vx - Vxo

dt= √2s/a

Po podstawieniu

a= (vx - Vxo)^2/2s

EDIT. do Amon Ra - oczywiście, że pod moim "d" ukrywa się "delta". Nie jestem przyzwyczajony do tych fajnych ikonek po prawej.
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 06:20 
Gość Specjalny
Avatar użytkownika

Posty: 882
Lokalizacja: Tczew
Khamul napisał(a):
dV= Vx - Vxo

Nie d, a delta. To nie jest przyrost różniczkowy, ale średnia zmiana prędkości w czasie.
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 18 sty 2007, o 11:55 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: laskowice
czyli dla tego zadania jaka bedzie konkretna odpowiedź (wynik)


widze ze mamy ludzie którzy wiedzą co i jak :D

reszta zadań, kolejno post po poście aby nie było tak "zalane" w jedno

MECHANIKA

Zadanie 1.2.
==========

Dwa ciała spadają swobodnie z predkościa początkową równą zeru, z tej samej wysokości w odstepie jednej sekundy. Po jakim czasie od opuszczenia pierwszego ciała odległośc między oboma ciałami bedzie wynosiła 10m?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 10:56 ]
Zadanie 1.3
============


Krople wody spadają w regularnych odstepach czasu z wysokości 10m. Przy czym pierwsza kropla uderza o podłogę, gdy czwarta zaczyna spadać. Znaleźć położenie pozostałych kropel w tej chwili.

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 10:59 ]
Zadanie 1.4
===========

Wiązka elektronu poziomo z predkości Vx = 1.0 x 10 do potęgi 9tej cm/s wpada do kondesatora o długości 2cm. Pole elektryczne nadaje im przyspieszenie ax = 1.0 x 10 do potegi 17tej cm/s2. Wyznaczyc pionowe przemiezczenie i prędkość elektronów przy wyjsciu z kondensatora

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 11:02 ]
Zadanie 1.5
===========

Pole elektryczne odchyla elektron w kierunku prostopadłym do kierunku jego ruchu z przyspieszeniem dośrodkowym ax = 3.0 x 10 do potęgi 14tej m/s2. Jaka jest prędkośc elektronu, jesli promień krzywizny krzywej po której on sie porusza wynosi 0.15m?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 11:05 ]
Zadanie 1.6
===========

W modelu Bohra atomu wodoru elektron krąży wokół protonu po kołowej orbicie o promieniu 5.28 x 10 do potęgi -11tej m, z predkościa 2.18 x 10 do potegi 6 m/s. Jakie jest przyśpiesznie tego elektronu?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 17:51 ]
DYNAMIKA


Zadanie 1.7
=========

Naładowana kula o masie 3.0 x 10 do potegi -4 kg wisi na sznurku i znajduje sie w elektrycznym polu poziomym. W stanie równowagi sznurek tworzy kat 37stopni z pionem.

Zadanie 1.8
==========

Balon o całkowitej masie m opada pionowo z przyspieszeniem a. Ile masy balastu nalezy wrzucić, zeby balon przemieszczał sie takim samym przyspieszeniem w góre?

Zadanie 1.9
==========

W modelu Bohra atomu wodoru elektrom krąży wokół protonu po kolowej orbicie o promieniu 5,28 x 10 do potęgi -11 m. i wykonuje 6.6 x 10 do potegi 15 obrotow na sekunde. Jakie jest pzyśpieszenie tego elektronu? Jaka siła na niego działa?

Zadanie 1.10
==========

Na skutek obrotu Ziemi ciężar pionu nie wskazuje dokładnie kierunku przyciagania ziemskiego. Wyznaczyć błąd na szeroikości geograficznej 40 stopni i równiku?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:11 ]
PRACA I ENERGIA

Zadanie 1.11

Proton poczatkowo spoczywający nabywa w cyklotronie prędko sc 3.0 x 10 do potegi 7 metra na sekunde. Jaka pracę w elektrowoltach (1eV = 1.6 x 10 do potęgi -19 J) wykonują sily elektryczne?

Zadanie 1.12

Proton z przyspieszeniem ax = 3.6 x 10 do potęgi 15 cm/s2 porusza sie w akceletorze liniowym. Przy wejściu do pierwszego stopnia o długości 3.5 cm ma on prędkośc 2.4 x 10 do potęgi 7 m/s. Wyznaczyc prędkość i przyrost energii kinetycznej w elektrowoltach (1eV = 1.6 X 10 do potęgi -19 J) przy wyjściu z tego stopnia.

Zadanie 1.13

Na ciało poruszające sie wzdłuż osi Ox działa siła zwrotnie odpychająca F = -kx. Znaleźć energię potencjalną U(x) i zapisac prawo zachowania energii.

Zadanie 1.14

Między dwiema cząstkami o masach m1 i m2 działa siła przyciagania wyrazona wzorem F = [k x m1 x m2]/[x2] gdzie k jest pewną stała, a x odległością między nimi. Znaleźc energię potencjalną U(x)

Zadanie 1.15

Po torze wygietym w postaci petli kolowej, zsuwa się ciało o masie m. Z jakiej wysokości powinno się zsunąć to ciało, żeby utzrymać sie na kole?

Zadanie 1.16

Cialo o masie m ze stanu spoczynku rozpoczyna zsuwać się po doskonale gładkiej kuli. Przenalaziować ruch tego ciała

Zadanie 1.17

Elektron (masa spoczynkowa 9.1 x 10 do potęgi - 31 kg) porusza się z prędkością 0.99c. Jaka jest jego energia całkowita?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:19 ]
PęD

Zadanie 1.18

Strumień wody z predkością v=5 m/s skierowano na scianę. Ocenić ciśnienie które ten strumień wywołuje.

Zadanie 1.19

Z atomme wodowu, znajdującym się w spoczynku, elektron zderza się w sposób spręzysty. Jaka część energii moze otrzymać atom wodoru jeśli jego masa jest 1840 razy większa od masy elektronu?

Zadanie 1.20

Wukaż że powolny neutron rozproszony pod kątem 90 stopni w zderzeniu spręzystym z deutronem w stanie prawie spoczynku w zbiorniku ciązkiej wody, traci dwie tzrecie energii kinatycznej na korzyść uderzonego deutronu.

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:28 ]
DRGANIA

Zadanie 1.21

Gdy do końca spręzyny przymocowano cialo o masie m, drga ono z okresem 2.0 s. Po zwiększeniu masy o 2.0 kg okres drgań to 3.0s. Znależć masę m.

Zadanie 1.22

Drgający układ masa - spręzyna ma energię mechaniczną 1.0 J, amplitudę 0.10m i prędkośc maksymalna 1.0 m/s. Obliczyć wspólczynnik spręzystości, mase ciała i częstotliwość drgań.

Zadanie 1.23

Obliczyć energie całkowitą oscylatora doskonałego w polu sił grawitacyjnych.


Zadanie 1.24

W oscyloskopie elektrony są odchylone przez dwa wzajemnie prostopadłe pola elektryczne. Odchylenie w danej chwili t jest dane za pomocą wzoru x = A cos alfa t, y = A con (alfa t + gama y). Opisać drogę elektronów i napisac równanie dla gama y = 0,PI/6,PI/2.

Zadanie 1.25Narysuj tor punktu poruszającego się na plaszczyxnie zgodnie z równaniami x = A cos (gama t - PI/2), y= 2 A cos gama t

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:38 ]
FALE O OśRODKACH SPRężYSTYCH

Zadanie 1.32.

Wykaż że równanie y=ym sin(kx - gamat) można zapisac w gównoważnych postaciach y=ym sin k(x-vt), y=ym sin 2PI(x/alfa - vt), y=ym sin gama(x/v - t), y=ym sin 2PI(x/alfa - t/T)

Zadanie 1.33

Fala poprzeczna jest opisana równaniem y=6.0 sin (0.0020 PI x + 4.0 PI t) Przeanalizowac jej paramentry

Zadanie 1.34

Jaka jest prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej w linie o długości 2.0m i masie 0.060kg naprężonej siłą 500N?

Zadanie 1.35

żródło o mocy 1.0 W emituje energie w otaczający je, jednorodny i nie pochłaniający ośrodek. Jakie jest natężenie fali w odległości 1.0m od źródła?

Zadanie 1.36

Obliczyć amplitude ruchu wypadkowego przy natężeniu dwóch fal harmograficznych takiej częstotliwości, jesli ich amplitudy 3.0cm i 4.0 cm a drgania róznią się w fazie o PI/2 radiana.

Zadanie 1.37

Wykaż że energia fali stojącej wytworzonej z dwóch identycznych fal wynosi 2 PI do potęgi 2 y do potęgi 2 m v ro

Zadanie 1.38

Do studni wrzucono kamień. Plusk został uslyszany 3.0 s pózniej. Jaka jest głębokość studni?

Zadanie 1.39

Ton o czestości 300Herców ma nateżenie 1.0 miktoW / m2. Jaka jest amplituda drgań cząstek powietrza?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:41 ]
łADUNEK I MATERIA

Zadanie 1.40

O ile muszą być oodalone od siebie dwa protony, żeby elektryczna siła odpychająca była zrównoważona siłami grawitacyjnymi? Przyjąć mase protonu 1.7 x 10 do potęgi -27 kg.

Zadanie 1.41

Trzy ładunki punktowe +4.0 x 10 do potęgi -6 C sa umieszczone w rogach równobocznego trókata o boku 10cm. Jaką siłe ma ladunek?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:45 ]
POLE ELEKTRYCZNE

Zadanie 1.42

Wyprowadź wzór dla natężenia pola osiowego dipolu przy znacznych wartosciach odległości w porównianiu z odległosciami miedzy ładunkami


Zadanie 1.43

Wyprowadź wzór dla natężenia pola osiowego rónomiernie naładowanego pierscienia.

Zadanie 1.44

Elektron w kondensatorze wylatuje z ujemnie naładowanegj płaytki i ciagu czasu 1.5 x 10 do potęgi -8 s osiaga druga płytkę na odległosci 2cm. Jaka jest jego prędkośc w chwili uderzenia i jaka wartość pola elektrycznego?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:52 ]
PRAWO GAUSSA

Zadanie 1.45

Jednorodnie naładowana, przewodzaca kula o średnicy 1m ma powierzchniową gęstośc ładunku 8.0C/m2. Jaki jest całkowity strumień elektryczny wychodzacy z powierzchni kuli?

Zadanie 1.46

Intensywnośc pola elektrycznego Ziemii przy powierzchni wynosi okolo 130N/C i jest ono skierowane w dól. Jaki jest ładunek Ziemii?

Zadanie 1.47

Dwie dostatecznie duże ma=etalowe warstwy o kształcie płaszczyzn umieszczonych równolegle na powierzchniach wewnętzrnych mają ładunki elektryczne o gestościach powierznionych + (jakas litera grecka) i - (jakas litera grecka, hugo wiec co to moze byc)

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 22:59 ]
POTENCJAł ELEKTRYCZNY


Zadanie 1.48

W typowym wyładowaniu atmosferycznym różnica potencjałów punktów, miedzy którymi odbywa się wyładowanie wynosi 10 do potęgi 9 V, a przenososzna ilośc ładunku - około 30C, Ile lodu stopiłoby się, w temperaturze 0 st C, gdyby można bylo użyć na to całą uwolnioną energię?

Zadanie 1.49

Wyprowadzic wzór dla energii potencjalnej tzrech i czterech ładunków. Czy moze ta energia być równa zeru?

Zadanie 1.50

Jaka jest gęstośc ładunku na powierzchni przewodzacej kuli o promieniu 0.15m której potencjał wynosi 200V?

Zadanie 1.51

Czy przewodzaca kula o promieniu 10m może w powietzru utzrymac ładunke 4 x 10 do potęgi -6 C? Wytzymałośc dielektryczna powietrza w cisnieniu 1 Atmosfer wynosi 3 x 10 d opotęgi 6 V/M.

Zadanie 1.52

Potencjał elektryczny przy powierzchni kulistej kropli wody, mającej ładunek 3 x 10 - 11 C wynosi 500V. Jaki jest promień kropli? Jaki potencjał powierzchni kropli utworzonej z dwóch takich kropli?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:18 ]
KONDENSATORY I DIELEKTRYKI

Zadanie 1.53

Kondensator o pojemnosci 100pF naładowano do róznicy potencjałów 50V. Następnie połączono równolegle z drugim kondensatorem poczatkowo nie naladowanym. Jaka jest pojemność drugiego kondensatora jeśeli mierzona rónica potencjałów zmalała do 35V?

Zadanie 1.54

Plaski kondensator ma kołowe okładki o promieniu 8.0 cm odległe o 1.0 mm. Jaki ładunek pojawi się na tych okładkach po przylożeniu różnocy potencjałów 100V?

Zadanie 1.55

Ile kondenstaorów o pojemności 1.0 miktoF Należałoby połącyć równolegle, aby zmagazynowac 1.0 C na kondensatorach przy napięciu 300V?

Zadanie 1.56

Wyliczy pojemnośc Ziemii, przyjmując ze jest ona przewidnikiem kulistym o promieniu 6400km

Zadanie 1.57

Dwa kondensatory o pojemności 2.0 mikroF i 4.0 miktoF połączono równolegle i naładowano do róznicy potencjałów 300V. Obliczyć energię układu.

Zadanie 1.58

Odosobniona kula metalow o średnicy 10.0 cm ma potęncjał 8000V. Jka jest gestosc enegrii przy opowierzchni kuli?

Zadanie 1.59

Kondensator plaski o powierzchni 100 cm2 utzrymuje ładunek 8.9 x 10 do potęgi 07 C. Kiedy jest ok wypełniony przez materiał dielektryczny to natezenie pola elektrycznego wynosi 1.4 x 10 do potęgi 6 V. Jaka jest stała dielektryczna tego mateiału i jaki ładunek indukowany jest na jego powierzchni?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:22 ]
NATEZENIE I OPóR PRADU ELEKTRYCZNEGO

Zadanie 1.60

Prąd o nateżenmiu 5A plynie w przewodniku o oporze 10 omów przez 4 minuty. Ile kulombów i ile elektronów przechodzi w tym czasie przez poprzeczny przekrój przewodnika?

Zadanie 1.61

Stalowe przewosy elektrycznego wagonu mają powierzchnie przekroju poprzecznego 45.81 cm2. Jaki jest opór 16 kilometrów pojedyńczego przewodu? Opór własciwy stali to 6.0 x 10 do potęgi -7 omów x metr.

Zadanike 1.62

Podczas przepływu prądu o nateżeniu 3.0 A w oporniku wydziela sie energia w postaci ciepła z szybkoscią 100W. Jaki jest jego opór?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:29 ]
SIłA ELEKTROMOTORYCZNA A OBWODY Z PRąDEM

Zadanie 1.63

Natężenie prądu w obwodzie złozonym z oporu i xródła wynosi 5 Amperów. Kiedy wprowadzono dodatkowy opór 2 omór, to nateżenie pradu spadło do 4 A. Jaki byl opór w obwodzie pierwotnym?

Zadanie 1.64

Na oporze o wartości 0.10 omów, który podłączony jest do baterii o sile elektromotorycznej (SEM) 1.5V wytwarza sie energia w postaci ciep[ła o mocy 10W. Jaki jest opór wewnetzrny baterii i różnica potencjałów na oporze?

Zadanie 1.65

Dwie baterie o jednakowej SEM równej E ale róznych oporach wewnetrznyhc r1 i r2 połączono szeregowo do oporu R. Zneleźc wartość R dla której róznica potencjałów miedzy zaciskami pierwotnej baterii jest równa zero.

Zadanie 1.66

Dwie żarówki oporach R1 i R2 podłączono do baterii jeden raz równolegle a drugi - szeregowo. Która zarówka jest jasniejsza?

Zadanie 1.67

Opornik o oporze 10000 Omów i kondensator podłaczono szeregowo i przyłożono nagle napięcie 10V. jezeli napecie na kondesatorze wzrośnie do 5V w czasie 1.0 miktosekundy to jaka jest pojemnośc kondensatora?

[ Dodano: 18 Styczeń 2007, 23:32 ]
TO SA WSZYTKIE ZADANIA, JESLI KTOS BEDZIE MIAL JAKIEKOLWIEK POMYSLY NA ROZWIAZANIE KTOREGOS Z NICH PROSZE PODAC NUMER ZADANIE, PELNE OBLICZENIA I PELNE ROZWIAZANIE. PISZCIE TUTAJ ODPOWIEDZI ABY - JESLI KTOS ZNAJDZIE BLAD W OBLICZENIACH, MOGL O TYM POINFORMOWAC. DLA TYCH KTóRZY OKAZA SIE NAJBARDZIEJ POMOCNI NAPEWNO COS BEDZIE!!
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 4 Zadania z fizyki. Indukcja elektromagnetyczna, soczewka.  korbor1  4
 zadania na egzamin z fizyki  saraah  0
 test z fizyki  robin5hood  3
 zadanko z fizyki  ddukee  5
 Zadanie z fizyki - zadanie 2  paolo_b  1
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl