szukanie zaawansowane
 [ Posty: 4 ] 
Autor Wiadomość
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:20 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: Tarnow
Mam zadanie z którym kompletnie nie umiem sobie dać rady...


Należy sporządzić rachunek zysków i strat pro forma na rok 2013 dla jednostki sektora finansów publicznych.

Rachunek zysków i strat pro forma na rok 2013 należy sporządzić w oparciu o wykonanie roku 2011 oraz 2012. Należy uwzględnić występującą inflację.
Założenia do sporządzenia planu na 2013 r.:
-Jednostka sfp zatrudnia 300 osób,
-60 osób to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – lekki stopień niepełnosprawności, od 2013 r. Firma będzie korzystać z dofinansowania wynagrodzeń z PFRON – osoby te osiągają najniższe wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie,
-Jednostka sfp otrzyma dotację na zakup środka trwałego w wysokości 150 000,- zł – amortyzowanego w wysokości 20 % odpisu w stosunku rocznym,
-Jednostka sfp w roku 2011 – 2012 nie tworzyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( za zgodą organizacji związkowych) – należy utworzyć odpis w 2013 r. w pełnej wysokości obligatoryjnej.

W załączeniu rachunek zysków i strat za lata 2011 i 2012 - proszę opisać i przedstawić wszystkie wyliczenia na podstawie których zostały zaprezentowane dane na 2013 r. w rachunku zysków i strat.

-- 17 sty 2013, o 10:33 --

A. Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym: 22 075 033 22 779 981
- od jednostek powiązanych 0 0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 033 000 22 737 665
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 8 000 6 500
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 033 35 816
B. Koszty działalności operacyjnej 22 271 809 22 891 987
I. Amortyzacja 1 074 156 1 271 437
II. Zużycie materiałów i energii 5 223 267 5 113 146
III. Usługi obce 4 101 423 4 125 693
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 973 5 602
- podatek akcyzowy 0 0
V. Wynagrodzenia 9 591 666 9 984 666
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 918 335 1 996 958
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 249 513 315 538
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 109 477 78 947
C. Zysk (strata) na sprzedaży(A-B) -196 776 -112 006 0
D. Pozostałe przychody operacyjne 250 000 175 000 0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
II. Dotacje 0 0
III. Inne przychody operacyjne 250 000 175 000
E. Pozostałe koszty operacyjne 140 000 80 000
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
III. Inne koszty operacyjne 140 000 80 000
F. Zysk (strata) na działalności operacyjne (C+D-E) -86 776 -17 006
G. Przychody finansowe 140 902 115 200
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
II. Odsetki, w tym : 140 902 115 200
- od jednostek powiązanych 0 0
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej 0 0
V. Inne 0 0
H. Koszty finansowe 15 000 12 000
I. Odsetki, w tym : 15 000 12 000
- dla jednostek powiązanych 0 0
II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
IV. Inne 0 0
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H) 39 127 86 194
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II. ) 0 0
I. Zyski nadzwyczajne 0 0
II. Straty nadzwyczajne 0 0
K. Zysk (strata) brutto(I+/-J) 39 127 86 194
L. Podatek dochodowy 0 0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 39 127 86 194
Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny - rekrutacja 2018
Góra
Mężczyzna Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:41 
Gość Specjalny
Avatar użytkownika

Posty: 3302
Lokalizacja: Skierniewice
To jest całe zadanie? Jak określić i na jakiej podstawie pozostałe pozycje RZiS?
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 17 sty 2013, o 11:48 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: Tarnow
no teraz juz jest cale, dolaczylam rachunek zyskow i strat za dwa poprzednie lata troche zle widac te liczby ale nie dalo sie inaczej wrzucic
Góra
Kobieta Offline
PostNapisane: 22 maja 2013, o 11:58 
Użytkownik

Posty: 2
Lokalizacja: gromnik
Mam bardzo podobne zadanie za które tez nie potrafię się zabrać, masz może rozwiązane swoje zadanie które niewątpliwie bardzo by mi pomogło.
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 W oparciu o powyższe dane sporządzić rachunek kosztów zmienn  Wai2011  1
 Rachunek dochodu Narodowego.  niunia_92  0
 Rachunek odsetek złożonych - 2 zadania ...bezradna...  Gabi123  13
 Rachunek bankowy i oszczędności  malgosiap92  0
 Rachunek bankowy - zadanie 2  darek88  23
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl