szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna Offline
 Tytuł: Trójkąty
PostNapisane: 8 sty 2005, o 10:19 
Korepetytor
Avatar użytkownika

Posty: 1910
Lokalizacja: Kraków
1.Podstawowe pojęcia

1.1 Definicje
  \diamond Trójkątem nazywamy figurę płaską będącą wielokątem o trzech bokach. Jeden z boków trójkąta jest nazywany podstawą.

  \star Istnieje wiele innych równoważnych definicji trójkąta dostosowanych do potrzeb i umiejętności zrozumienia. Przykłady:
   \ast Trójkątem nazywamy część wspólną trzech półpłaszczyzn, których brzegi zawierają w sobie odpowiednie boki trójkąta gdzie wierzchołek nie należący do brzegu leży na półpłaszczyźnie.
   \ast Trójkąt to część płaszczyzny ograniczona przez odcinki łączące trzy niewspółliniowe punkty.

  \diamond Wysokością trójkąta nazywamy odcinek wychodzący z jednego z wierzchołków trójkąta i opadający na przeciwległą podstawę (lub jej przedłużenie). Wysokość jest zawsze prostopadła do podstawy. Każdy trójkąt posiada 3 wysokości niekoniecznie różne i niekoniecznie zawierające się w tym trójkącie (np. w trójkącie rozwartokątnym).

  \diamond Ortocentrum to punkt przecięcia się wysokości trójkąta.

  \diamond Środkową boku trójkąta nazywamy odcinek łączący środek boku trójkąta z wierzchołkiem trójkąta nie należącym do tego boku. Każdy trójkąt posiada trzy środkowe.

  \diamond Barycentrum (środek ciężkości) to punkt przecięcia się środkowych trójkąta.

  \diamond Symetralną boku trójkąta nazywamy prostą prostopadłą przechodzącą przez środek boku trójkąta. Każdy trójkąt ma trzy symetralne.

  \diamond Okręgiem wpisanym w trójkąt nazywamy okrąg, styczny wewnętrznie do wszystkich boków trójkąta. Środkiem okręgu wpisanego jest punkt przecięcia się dwusiecznych trójkąta.

  \diamond Okręgiem opisanym na trójkącie nazywamy okrąg, który zawiera wszystkie wierzchołki trójkąta. Środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia się symetralnych boków trójkąta.

  \diamond Prostą poprzeczną trójkąta nazywamy prostą przecinającą każdy z boków trójkąta (lub jego przedłużenie), która nie zawiera w sobie żadnego z wierzchołków tego trójkąta.

  \diamond Symedianą trójkąta nazywamy prostą będącą obrazem symetrycznym środkowej względem dwusiecznej kąta wewnętrznego.

  \diamond Punktem Lemoine'a nazywamy punkt przecięcia się wszystkich symedian trójkąta.

  \diamond Punktem Gergonne'a nazywamy punkt przecięcia się prostych łączących wierzchołki trójkąta z punktami styczności przeciwległych boków do okręgu wpisanego w ten trójkąt.

  \diamond Punktem Fermata nazywamy punkt, którego suma odległości od boków trójkąta jest najmniejsza z możliwych.

1.2 Rodzaje trójkątów

  1.2 a) ze względu na długości boków
   \diamond różnoboczne - trójkąty, w których boki są różnej długości.
   \diamond równoramienne - trójkąty, w których co najmniej dwa boki są równej długości.
   \diamond równoboczne - trójkąty, w których wszystkie boki są równej długości. W szczególności trójkąty równoboczne są trójkątami równoramiennymi.
  1.2 b) ze względu na miary kątów
   \diamond ostrokątne - trójkąty, w których miary wszystkich kątów wewnętrznych są mniejsze od 90o.
   \diamond prostokątne - trójkąty, w których jeden z kątów wewnętrznych jest prosty.
   \diamond rozwartokątne - trójkąty, w których jeden z kątów wewnętrznych ma miarę większą niż 90o.
2.Własności

2.1 Przystawanie trójkątów
  Dwa trójkąty są przystające wtedy, gdy istnieje izometria przekształcająca jeden z nich na drugi (izometria to przekształcenie płaszczyzny zachowujące odległość punktów).

  Cechy przystawania trójkątów
   \diamond (bbb) - (bok, bok, bok) dwa trójkąty są przystające jeśli boki jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom drugiego trójkąta
   \diamond (bkb) - (bok, kąt, bok) dwa trójkąty są przystające jeśli dwa boki i kąt zawarty między nimi jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom i kątowi zawartemu między nimi drugiego trójkąta
   \diamond (kbk) - (kąt, bok, kąt) dwa trójkąty są przystające jeśli bok i kąty do niego przyległe jednego trójkąta są równe odpowiedniemu bokowi i kątami do niego przyległymi drugiego trójkąta
2.2 Podobieństwo trójkątów
  Dwa trójkąty są podobne wtedy, gdy istnieje podobieństwo przekształcające jeden z nich na drugi (podobieństwem w skali k nazywamy przekształcenie płaszczyzny zmieniające odległość każdych dwóch punktów w stosunku k).

  Cechy podobieństwa trójkątów
   \diamond (bbb) - (bok, bok, bok) dwa trójkąty są podobne jeśli wszystkie boki pierwszego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich boków drugiego trójkąta
   \diamond (kkk) - (kąt, kąt, kąt) dwa trójkąty są podobne jeśli miary kątów jednego trójkąta są równe odpowiednim miarom kątów drugiego trójkąta
   \diamond (bkb) - (bok, kąt, bok) dwa trójkąty są podobne jeśli długości dwóch boków jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich długości boków drugiego trójkąta oraz kąty zawarte między tymi bokami mają równe miary.
  Podobieństwo w trójkącie prostokątnym

  W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego dzieli ten trójkąt na dwa trójkąty podobne do siebie i do trójkąta prostokątnego. Długość wysokości tego trójkąta jest średnią geometryczną długości odcinków na które dzieli wysokość przeciwprostokątną.

  Wysokość tą wyraża się wzorem: h=\sqrt{x\cdot y}, gdzie x, y są odcinkami na jakie podzieliła wysokość przeciwprostokątną.
2.3 Nierówność trójkąta
  Dla każdego trójkąta o bokach długości a, b, c zachodzą nierówności:

  a+b> c,\,\,\, a+c> b,\,\,\, b+c> a

  \star to, czy nierówności są mocne, czy słabe zależy od przyjętej definicji trójkąta
3.Twierdzenia

Dla dowolnego trójkąta przyjmijmy następujące oznaczenia:
\star AB=c, BC= a, AC=b
\star ha, hb, hc - wysokości trójkąta o spodkach odpowiednio w bokach a, b, c.
\star \,\,\alpha, \beta, \gamma miary kątów leżących odpowiednio na przeciwko boków a, b, c
\star p połowa obwodu trójkąta
\star R promień okręgu opisanego na trójkącie
\star r promień okręgu wpisanego w trójkąt

3.1 a) Twierdzenie Pitagorasa
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem prostokątnym o kącie prostym przy wierzchołku A. Zachodzi następująca równość: AB^2 + AC^2 = BC^2.
   Dowód: Niech A' będzie spodkiem wysokości trójkąta prostokątnego ABC o kącie prostym w wierzchołku A wychodzącej z wierzchołka A. Korzystając z cechy podobieństwa kkk oraz przechodniości otrzymujemy podobieństwo następujących trójkątów: AA'C, AA'B, ABC. Korzystając z podobieństwa otrzymujemy następujące proporcje: \frac{A'B}{AB}=\frac{AB}{BC}\,\,i\,\,\frac{A'C}{AC}=\frac{AC}{BC} zatem AB^2=BC\cdot A'B,\,i\,\,AC^2=BC\cdot A'C. Po zsumowaniu równości otrzymujemy: AB^2+AC^2=BC\cdot (A'B+A'C) = BC^2. C.N.D
3.1 b) Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Jeśli zachodzi równość a^2+b^2=c^2 to trójkąt ten jest prostokątny.
   Dowód: [niebawem]
3.2 Twierdzenie sinusów (Snelliusa)
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Zachodzą następujące tożsamości:

  \frac{a}{\sin{\alpha}}=\frac{b}{\sin{\beta}}=\frac{c}{\sin{\gamma}}=2R
   Dowód: [niebawem]
3.3 Twierdzenie cosinusów (Carnota)
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Zachodzą następujące równości:

  a^2=b^2+c^2-2bc\cdot \cos{\alpha}\\ b^2=a^2+c^2-2ac\cdot \cos{\beta}\\ c^2=a^2+b^2-2ab\cdot \cos{\gamma}
   Dowód: [niebawem]
3.4 Twierdzenie Menelaosa
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Niech prosta poprzeczna przecina boki AB i BC oraz przedłużenie boku AC odpowiednio w punktach D, E, F. Zachodzi następująca równość:

  \frac{AD}{DB}\cdot \frac{DE}{EC}\cdot \frac{CF}{FA}=1
   Dowód: [niebawem]
3.4 Twierdzenie Cevy
  Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Jeżeli trzy proste przechodzące przez wierzchołki trójkąta przecinające boki AB, BC, AC odpowiednio w punktach D, E, F przecinają się w jednym punkcie, to zachodzi następująca równość:

  \frac{AD}{DB}\cdot \frac{BE}{EC}\cdot \frac{CF}{FA}=1
   Dowód: [niebawem]
4.Wzory

Przyjmijmy oznaczenia takie jak w punkcie 3.

4.1 Wzory na pole trójkąta
  P=\frac{1}{2}h_a\cdot a=\frac{1}{2}h_b\cdot b=\frac{1}{2}h_c\cdot c
   Wyprowadzenie: Wystarczy zauważyć, że pole trójkąta jest równe połowie pola prostokąta o bokach równych wysokości trójkąta i boku na którą ta wysokość opada.
  P=\frac{1}{2}a\cdot b\cdot \sin{\gamma}=\frac{1}{2}a\cdot c\cdot \sin{\beta}=\frac{1}{2}b\cdot c\cdot \sin{\alpha}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=pr
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=\frac{abc}{4R}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=2R^2\cdot \sin{\alpha}\cdot \sin{\beta}\cdot \sin{\gamma}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=p^2\cdot \tan{\frac{\alpha}{2}}\cdot \tan{\frac{\beta}{2}}\cdot \tan{\frac{\gamma}{2}}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=r^2\cdot \cot{\frac{\alpha}{2}}\cdot \cot{\frac{\beta}{2}}\cdot \cot{\frac{\gamma}{2}}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  P=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\frac{1}{4}\sqrt{[(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2]}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
  Dotyczy trójkąta równobocznego.

  P=\frac{a^2\cdot \sqrt{3}}{4}
   Wyprowadzenie: [Niebawem]
4.2 Trygonometria w trójkącie
  Tożsamości
   \sin{\alpha}+\sin{\beta}+\sin{\gamma}=4\cdot\cos{\frac{\alpha}{2}}\cdot \cos{\frac{\beta}{2}}\cdot \cos{\frac{\gamma}{2}}
    Dowód: [Niebawem]
   \cos{\alpha}+\cos{\beta}+\cos{\gamma}=1+4\cdot\sin{\frac{\alpha}{2}}\cdot \sin{\frac{\beta}{2}}\cdot \sin{\frac{\gamma}{2}}
    Dowód: [Niebawem]
   \tan{\frac{\alpha}{2}}\cdot\tan{\frac{\beta}{2}}+\tan{\frac{\alpha}{2}}\cdot\tan{\frac{\gamma}{2}}+\tan{\frac{\beta}{2}}\cdot\tan{\frac{\gamma}{2}}=1
    Dowód: [Niebawem]
  Analogie Nepera
   \frac{a+b}{c}=\frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}}\\\frac{a+c}{b}=\frac{\cos \frac{\alpha - \gamma}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}}\\\frac{b+c}{a}=\frac{\cos \frac{\beta - \gamma}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}\\\frac{a-b}{c}=\frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}}\\\frac{a-c}{b}=\frac{\sin \frac{\alpha - \gamma}{2}}{\cos \frac{\beta}{2}}\\\frac{b-c}{a}=\frac{\sin \frac{\beta- \gamma}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}\\\frac{a+b}{a-b}=\frac{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}\\\frac{a+c}{a-c}=\frac{\tan \frac{\alpha + \gamma}{2}}{\tan \frac{\alpha - \gamma}{2}}\\\frac{b+c}{b-c}=\frac{\tan \frac{\beta+ \gamma}{2}}{\tan \frac{\beta- \gamma}{2}}
  Formuła zamiany
   \tan \alpha = \frac{a \cdot \sin \gamma}{b - a\cdot \cos \gamma} = \frac{a\cdot \sin \beta}{c - a\cdot \cos \beta}
  Kąty według długości boków
   \sin \frac{ \alpha}{2}= \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}}\\\cos \frac{ \alpha}{2}= \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}\\\tg \frac{ \alpha}{2}= \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}}
4.3 Nierówności
  Nierówność Erdosa
   Rozpatrzmy trójkąt ABC. Obierzmy w nim dowolny punkt O. Przez x, y, z oznaczmy odległości punktu O odpowiednio od wierzchołków A, B, C, zaś przez p, q, r odległegłości punktu O odpowiednio od prostych BC, CA, AB. Zachodzi następująca nierówność:

   x+y+z\geq 2(p+q+r)
    Dowód: [Niebawem]
4.4 Różne
  Wysokości w trójkącie
   Dotyczy dowolnego trójkąta

   h=\frac{ab\sin{\alpha}}{c}

   Dotyczy trójkąta równobocznego.

   h=\frac{a\sqrt{3}}{2}
  Promienie okręgów wpisanych
   Dotyczy dowolnego trójkąta

   r= \sqrt {\frac{ (p-a)(p-b)(p-c)}{p}}\\r=(p-a)\tan{\frac{\alpha}{2}}\\r=(\frac{1}{h_a}+\frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c})^{-1}

   Dotyczy trójkąta równobocznego.

   r=\frac{a\sqrt{3}}{6}
  Promienie okręgów opisanych
   Dotyczy dowolnego trójkąta

   R= \frac{ abc}{4 \sqrt{ p(p-a)(p-b)(p-c)}}

   Dotyczy trójkąta równobocznego.

   R=\frac{a\sqrt{3}}{3}
  Środkowe w trójkącie
   m^{2}_{a}=\frac{2b^{2}+2c^{2}-a^{2}}{4}\\m^{2}_{b}=\frac{2c^{2}+2a^{2}-b^{2}}{4}\\m^{2}_{c}=\frac{2a^{2}+2b^{2}-c^{2}}{4}

W razie jakichkolwiek wątpliwości, chęci uzupełnienia tego tematu itp spraw proszę pisać na moją pocztę. Zlodiej
Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny - rekrutacja 2018
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Trójkąty - zadanie 4  izunieczkaa  6
 Trójkąty - zadanie 6  moniska151  0
 Trójkąty - zadanie 3  Gogith  2
 trojkaty  bullay  1
 trójkąty - zadanie 7  Przemas O'Black  0
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl