szukanie zaawansowane

Przekształcanie wykresów funkcji

Przekształcenia wykresów funkcji

Symetria osiowa względem osi OX

Symetrię osiową względem osi OX uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=-f(x)

Obrazek


Symetria osiowa względem osi OY

Symetrię osiową względem osi OY uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=f(-x)

Obrazek


Symetria względem początku układu współrzędnych

Symetrie względem początku układu współrzędnych uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=-f(-x)

Obrazek


Symetria środkowa względem osi OX

Symetrię środkową względem osi OX uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=|f(x)|

Obrazek


Symetria środkowa względem osi OY

Symetrię środkową względem osi OY uzyskujemy z wykresu funkcji o równaniu y=f(|x|)

Obrazek


Translacja o wektor \vec{u} =  \left[ a, b\right]

Translację wykresu funkcji o wektor \vec{u} =  \left[ a, b\right] uzyskujemy przez przekształcenie wykresu funkcji y=f(x) \to y = f(x-a)+b

Obrazek

Arytmetyka:

Logika matematyczna:

Geometria:

Funkcje:

Analiza matematyczna:

Algebra:

Rachunek prawdopodobieństwa:

 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl