szukanie zaawansowane

Statystyka opisowa

Statystyka opisowa

Średnią arytmetyczną n liczb a_1, a_2, \ldots, a_n nazywamy liczbę równą


\frac{a_1+ a_2+ \ldots+ a_n}{n}Średnią arytmetyczną ważoną liczb a_1, a_2, \ldots, a_n gdzie a_1 występuje n_1 razy, a_2, n_2 razy ... a_k \hspace{4} n_k razy, przy czym n_1 + n_2 + n_3 + \ldots + n_k = n nazywamy liczbę \overline{x} równą:

\overline{x} = \frac{a_1 \cdot n_1 + a_2\cdot n_2 + \ldots + a_k \cdot n_k}{n}Średnią geometryczną liczb a_1, a_2, \ldots, a_n nazwiemy pierwiastek n-tego stopnia z iloczynu tych liczb:

\sqrt[n]{a_1\cdot a_2\cdot a_3 \cdot\ldots\cdot a_n}Średnią harmoniczną n liczb a_1, a_2, \ldots, a_n nazywamy liczbę równą:

\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+ \dots + \frac{1}{a_n}}Dominantą (modą) nazywamy liczbę, która spośród liczb a_1, a_2, \ldots, a_n występuje najczęściej.


Medianą uporządkowanego zbioru liczb \{a_1, a_2, \ldots, a_n\} nazywamy:

liczbę środkową ( a_{\frac{n+1}{2}}) gdy n=2k+1  \wedge k \in C

średnią arytmetyczną liczb środkowych (\frac{a_{\frac{n}{2}}+a_{\frac{n}{2}+1}}{2}}) gdy n=2k \wedge k \in C


Rozstępem liczb a_1, a_2, \ldots, a_n nazywamy różnicę miedzy największą a najmniejszą z tych liczb.


Wariancją nazywamy średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń od średniej arytmetycznej i oznaczamy przez \sigma^2

Wariancję z n uporządkowanych danych zmiennej A = \{ a_1, a_2, \ldots, a_n \} wyznaczamy ze wzoru:

\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^{k} (a_i-\overline{x})^2Odchyleniem standardowym danych nazywamy pierwiastek kwadratowy z ich wariancji:

\sigma = \sqrt{\sigma^2}

Arytmetyka:

Logika matematyczna:

Geometria:

Funkcje:

Analiza matematyczna:

Algebra:

Rachunek prawdopodobieństwa:

 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl